ป้ายกำกับ: Utilities

Mac: Control Center | ควบคุมระบบทุกอย่างในที่เดียว

Control Center เป็นแอพสำหรับแมคที่มีการทำงานในลักษณะเดียวกันกับ Control Center ใน iOS 7 ครับ แตกต่างกันแค่อสองอย่าง หนึ่งคือมันอยูบนแมค และสองคือมันมีฟีเจอร์มากกว่า