สามารถติดต่อแนะนำแอพให้เรารีวิวได้นะครับ ระบบที่เราสามารถรีวิวได้คือ Android, macOS และ Windows โดยเราจะพิจารณาแอพว่าน่าสนใจเหมาะแก่การรีวิวหรือไม่ก่อน หากต้องการให้เรารีวิวสินค้า เช่น สมาร์ทโฟน หรือของที่เกี่ยวกับสมาร์ทโฟน ก็สามารถติดต่อมาได้เช่นกัน โดยทั้งการรีวิวแอพและรีวิวสินค้ามีค่าบริการ 700 บาท

You can contact us for a request of app reviewing, promoting or advertising here. We are able to review apps on these platforms: Android, macOS and Windows. However, we have the rights to filter each app, and we charge a fee of 25 USD.