ผู้เขียน: DobaKung

Nathan loves technology and arts. Coding, photography, and blogging are his interests. Currently studying for a bachelor's degree in Faculty of Information Technology, KMITL.

About DobaKung

has published 963 posts

Nathan loves technology and arts. Coding, photography, and blogging are his interests. Currently studying for a bachelor's degree in Faculty of Information Technology, KMITL.

เก็บรูปบนคลาวด์ให้ปลอดภัยแบบฟรีๆ ด้วย Google Photos

สำหรับคนส่วนใหญ่ มือถือได้เข้ามาทำหน้าที่แทนกล้องถ่ายภาพไปแล้ว และด้วยเหตุนี้เราก็มักเก็บภาพไว้บนมือถือ พอเก็บไว้เยอะๆ ความจำก็เต็ม แถมยังเสี่ยงกับการสูญหายด้วย คงจะดีกว่าถ้าเรามีที่เก็บภาพสำรอง ไม่ต้องนั่งลบ ไม่ต้องกลัวหาย