News

ทวิตเตอร์เลิกบีบอัดรูปภาพ JPEG

วิศวกรจากทวิตเตอร์ประกาศถึงการเปลี่ยนแปลงในการเก็บภาพของทวิตเตอร์ ว่าตั้งแต่วันนี้ทวิตเตอร์จะไม่บีบอัดรูปภาพที่เป็นไฟล์ JPEG ที่ถูกอัปโหลดผ่านเว็บไซต์แล้ว

Nolan O’Brien วิศวกรจากทวิตเตอร์ ได้ทวีตข้อความว่าตั้งแต่วันนี้ภาพแบบ JPEG ที่ถูกอัปโหลดผ่านทวิตเตอร์สำหรับเว็บ (ไม่รวมแอปพลิเคชัน) จะไม่ได้รับการบีบอัดเพื่อลดทอนคุณภาพอีกต่อไป โดยจะเก็บเป็นไฟล์ขนาดเต็ม แต่ก็ยังมีการลบข้อมูลประกอบ (metadata) เช่น ความเร็วชัตเตอร์ พิกัดที่บันทึกภาพ อยู่เหมือนเดิม

ทั้งนี้ภาพตัวอย่างที่แสดงในทวีตจะยังคงถูกบีบอัดอยู่เพื่อให้สามารถแสดงผลได้เร็วและประหยัดการใช้ข้อมูลอินเทอร์เน็ต แต่เมื่อกดเข้าไปดูภาพจึงจะเป็นคุณภาพดั้งเดิม

นอกจากนี้ ในต้นปีหน้าก็จะมีการปรับปรุงคุณภาพของภาพโปรไฟล์ด้วย

แหล่งข้อมูล: Nolan O’Brien, Engadget

About author

นาธาร รายงานข่าวเกี่ยวกับเทคโนโลยีมือถือ ปัจจุบันศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์
Related posts
News

ทวิตเตอร์ตั้งเวลาทวีตได้แล้ว

News

เปิดตัว Samsung Money บัตรเดบิต ควบคุมผ่าน Samsung Pay, มีดอกเบี้ยเงินฝาก

News

พบข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ตบนเครือข่าย AIS รั่วกว่า 8 พันล้านรายการ

Article

Minds คืออะไร โพสต์แล้วได้เงิน กับจุดขายด้านเสรีภาพ

แสดงความคิดเห็น