News

Oppo โชว์ระบบ MeshTalk โทร-แชทได้ ไม่พึ่งสัญญาณโทรศัพท์

ออปโป้ เปิดตัวเทคโนโลยีสื่อสารระยะไกลแบบกระจายศูนย์ ‘MeshTalk’ สามารถใช้งานได้โดยไม่พึ่งเสาส่งสัญญาณเครือข่าย บลูทูธ หรือ Wi-Fi อีกทั้งยังครอบคลุมระยะไกลถึง 3 กิโลเมตร เพื่อการโทรศัพท์และส่งข้อความในจุดอับสัญญาณหรือมีความหนาแน่นสูง

ในทางเทคนิคแล้ว MeshTalk คือการสร้างเครือข่ายเฉพาะกิจขึ้นมาเชื่อมกัน (ad-hoc) ในระยะไกล และติดต่อหากันโดยตรงไม่ผ่านเสาสัญญาณโทรศัพท์ ออปโป้บอกว่า MeshTalk ไม่ได้ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่มาก และบริษัทก็มีแผนพัฒนาให้มันใช้พลังงานน้อยลง ให้สแตนด์บายโทรศัพท์ได้ 72 ชั่วโมง

ออปโป้เห็นว่าเทคโนโลยีนี้จะมีประโยชน์ในสถานการณ์ที่ผู้ใช้ไม่มีอินเทอร์เน็ต หรือเครือข่ายมีความหนาแน่นสูง เช่นในคอนเสิร์ต หรือเวลาไปต่างประเทศ ทั้งนี้ยังไม่มีรายละเอียดว่าเทคโนโลยีนี้จะสามารถใช้งานได้เมื่อไร และจะรองรับสมาร์ทโฟนในปัจจุบันของออปโป้หรือไม่

ข้อมูลจาก The Verge

About author

Nathan loves technology and arts. Coding, photography, and blogging are his interests. Currently studying for a bachelor's degree in Faculty of Information Technology, KMITL.
Related posts
News

ยุโรปและเอเชียเร่งขายหัวเหว่ยมือสอง, อังกฤษพุ่ง 154%

News

Hongmeng OS จะใช้แอปแอนดรอยด์ได้, รองรับมือถือ ทีวี นาฬิกา

News

หัวเหว่ยแถลงการณ์ สนับสนุนอุปกรณ์ตนเองต่อ รวมอัปเดตความปลอดภัย

News

หรือ “Hongmeng” จะเป็นระบบปฏิบัติการแรกจากหัวเหว่ย?

แสดงความคิดเห็น