News

Oppo โชว์ระบบ MeshTalk โทร-แชทได้ ไม่พึ่งสัญญาณโทรศัพท์

ออปโป้ เปิดตัวเทคโนโลยีสื่อสารระยะไกลแบบกระจายศูนย์ ‘MeshTalk’ สามารถใช้งานได้โดยไม่พึ่งเสาส่งสัญญาณเครือข่าย บลูทูธ หรือ Wi-Fi อีกทั้งยังครอบคลุมระยะไกลถึง 3 กิโลเมตร เพื่อการโทรศัพท์และส่งข้อความในจุดอับสัญญาณหรือมีความหนาแน่นสูง

ในทางเทคนิคแล้ว MeshTalk คือการสร้างเครือข่ายเฉพาะกิจขึ้นมาเชื่อมกัน (ad-hoc) ในระยะไกล และติดต่อหากันโดยตรงไม่ผ่านเสาสัญญาณโทรศัพท์ ออปโป้บอกว่า MeshTalk ไม่ได้ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่มาก และบริษัทก็มีแผนพัฒนาให้มันใช้พลังงานน้อยลง ให้สแตนด์บายโทรศัพท์ได้ 72 ชั่วโมง

ออปโป้เห็นว่าเทคโนโลยีนี้จะมีประโยชน์ในสถานการณ์ที่ผู้ใช้ไม่มีอินเทอร์เน็ต หรือเครือข่ายมีความหนาแน่นสูง เช่นในคอนเสิร์ต หรือเวลาไปต่างประเทศ ทั้งนี้ยังไม่มีรายละเอียดว่าเทคโนโลยีนี้จะสามารถใช้งานได้เมื่อไร และจะรองรับสมาร์ทโฟนในปัจจุบันของออปโป้หรือไม่

ข้อมูลจาก The Verge

About author

นาธาร รายงานข่าวเกี่ยวกับเทคโนโลยีมือถือ ปัจจุบันศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์
Related posts
News

Nearby Share ฟีเจอร์ส่งไฟล์ในแอนดรอยด์อาจใช้งานได้เร็วๆ นี้

News

Google Assistant เพิ่มโหมดล่ามแปลภาษาสดๆ บนมือถือ

News

Minecraft Earth เล่นในไทยได้แล้ว

News

ทวิตเตอร์เลิกบีบอัดรูปภาพ JPEG

แสดงความคิดเห็น