News

CIRP เผย มีผู้ใช้แอนดรอยด์และ iOS เพียงส่วนน้อยที่จะย้ายค่าย

หากยังจำกันได้ ปีที่แล้ว CIRP ก็ออกรายงาน ผู้ใช้แอนดรอยด์จงรักภักดีต่อแบรนด์กว่าผู้ใช้ iOS มาแล้ว ซึ่งในปีนี้เองข้อมูลก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนัก โดยผู้ใช้แอนดรอยด์ 92% ยังคงใช้แอนดรอยด์เหมือนเดิม ในขณะที่ฝั่ง iOS อยู่ที่ 89%

ความจงรักภักดีต่อแบรนด์ของทั้งผู้ใช้แอนดรอยด์และ iOS ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนักในช่วงสามปีที่ผ่านมา ผู้ใช้ในแต่ละระบบมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนไปใช้อีกระบบเพียงส่วนน้อยเท่านั้น

Mike Levin พาร์ทเนอร์และผู้ร่วมก่อตั้ง CIRP กล่าวว่า

ประมาณ 90% ของผู้ใช้สมาร์ทโฟนในสหรัฐฯ เลือกที่จะใช้สมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการเดิมเมื่อซื้อเครื่องใหม่

อนึ่ง รายงานของ CIRP ชิ้นนี้ได้มาจากการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 500 คนต่อหนึ่งไตรมาส ในสหรัฐอเมริกา

ที่มา: 9to5Mac

About author

Nathan loves technology and arts. Coding, photography, and blogging are his interests. Currently studying for a bachelor's degree in Faculty of Information Technology, KMITL.
Related posts
News

สื่อบางรายพบปัญหา Galaxy Fold หน้าจอเสียหายหลังใช้งานวันเดียว

News

Galaxy Fold ล็อตแรกสั่งจองเกลี้ยงแล้ว

News

LINE แอนดรอยด์แปลงภาพเป็นข้อความได้แล้ว

News

Huawei P30 Pro ใช้กล้องจากโซนี่

แสดงความคิดเห็น