เว็บไซต์ XDA ได้ไปพบโค้ดส่วนหนึ่งในโครงการ Android Open Source Project (AOSP) ที่ทำการตรวจสอบว่า ผู้ให้บริการเครือข่ายตั้งค่าให้ซ่อนความแรงสัญญาณหรือไม่

เมื่อซ่อนความแรงสัญญาณแล้ว ผู้ใช้จะไม่สามารถเข้าไปดูรายละเอียดความแรงของสัญญาณในหน้าตั้งค่าได้ และก็เป็นไปได้ว่าจะดูจากแถบสัญญาณด้านบนของหน้าจอไม่ได้เช่นกัน ทั้งนี้ การเรียกดูผ่านแอปพลิเคชันอื่นยังสามารถทำได้อยู่ (ณ ตอนนี้) เพียงแต่ว่าเรียกดูโดยตรงจากระบบที่มีในเครื่องไม่ได้เท่านั้น

คุณผู้อ่านมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างครับว่าทำไมผู้ให้บริการถึงอยากจะซ่อนความแรงสัญญาณจากผู้ใช้

ที่มา: XDA