News

สติ๊กเกอร์ไลน์ "ค่านิยมหลัก 12 ประการ" เป็นยังไงมาดูกัน

ผู้อ่านหลายท่านคงได้ยินข่าวกันมาแล้วนะครับว่าทางรัฐบาลจะทำสติ๊กเกอร์ไลน์ชุด “ค่านิยมหลักสิบสองประการของคนไทย” หรือชื่อภาษาอังกฤษว่า “Twelve Core Values for Thais” ให้ประชาชนได้ดาวน์โหลดฟรีตั้งแต่วันที่ 30 ธ.ค. ’57 – 28 ม.ค. ’58 โดยมีงบประมาณทั้งสิ้น 7 ล้านบาท (แต่ตอนใช้จริงอาจไม่ถึงก็ได้ครับ)

ล่าสุดมีการเผยแพร่หน้าตาของสติ๊กเกอร์ชุดดังกล่าวออกมาแล้วครับ โดยสติ๊กเกอร์จะแบ่งออกเป็นสองแบบคือค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ (12 ลาย) และสติ๊กเกอร์สำหรับโอกาสต่างๆ (4 ลาย) ครับ จะเป็นอย่างไรนั้นมาดูกันเลย

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

[su_row][su_column size=”1/3″]

01

1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

[/su_column] [su_column size=”1/3″]

02

2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน

[/su_column] [su_column size=”1/3″]

03

3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์

[/su_column][/su_row]

[su_row][su_column size=”1/3″]

04

4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม

[/su_column] [su_column size=”1/3″]

05

5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย

[/su_column] [su_column size=”1/3″]

06

6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์

[/su_column][/su_row]

[su_row][su_column size=”1/3″]

07

7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย

[/su_column] [su_column size=”1/3″]

08

8. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่

[/su_column] [su_column size=”1/3″]

09

9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ

[/su_column][/su_row]

[su_row][su_column size=”1/3″]

10

10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

[/su_column] [su_column size=”1/3″]

11

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ

[/su_column] [su_column size=”1/3″]

12

12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

[/su_column][/su_row]

สติ๊กเกอร์สำหรับโอกาสต่างๆ

[su_row][su_column size=”1/2″]

13

สวัสดีปีใหม่

[/su_column][su_column size=”1/2″]

14

รับทราบ

[/su_column][/su_row]

[su_row][su_column size=”1/2″]

15

อรุณสวัสดิ์

[/su_column][su_column size=”1/2″]

16

ราตรีสวัสดิ์

[/su_column][/su_row]

ที่มา: http://www.sti.or.th/12cvlinesticker/

About author

A software developer who likes journalism
Related posts
News

ยุโรปเสนอ USB-C เป็นมาตรฐานสำหรับอุปกรณ์พกพา

News

เปิดตัว Galaxy Watch4 ใช้ Wear OS, เร็วขึ้น 20%, วัดมวลร่างกายด้วยสองนิ้ว

News

Xiaomi เปิดตัว Mi Mix 4: ชาร์จไว 120W, ฝาหลังเซรามิค, กล้องหน้าซ่อนใต้จอ

News

ซัมซุงมอบ Galaxy S21 รุ่นโอลิมปิกให้นักกีฬา 17,000 คน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *