Tag: Samsung

ปิดฉาก! ซัมซุงเลิกผลิต Note7 ถาวร เสียหาย 6 แสนล้านบาท

ในที่สุดก็มาถึงวันนี้ เมื่อซัมซุงประกาศยุติการผลิตและขาย Galaxy Note7 อย่างถาวร หรือก็คือการ discontinue ตัวสินค้าไปเลยนั่นเอง โดยมีการประเมินความเสียหายรวมทั้งสิ้น 17 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราว 6 แสนล้านบาท

Galaxy Note7 อาจถูกเรียกคืน “อีกรอบ”

จากกรณีที่ Galaxy Note7 ล็อตใหม่เกิดลุกไหม้ขึ้นบนเครื่องบินเมื่อกลางสัปดาห์ทำให้เกิดข้อสงสัยว่า Galaxy Note7 ล็อต "ปลอดภัย" นั้นปลอดภัยจริงหรือไม่ เว็บไซต์ Bloomberg รายงานว่าซัมซุงอาจต้องทำการเรียกคืนสมาร์ทโฟนรุ่นดังกล่าวอีกครั้ง